Gitaarakkoord B7 zijaanzicht

Gitaarlessen Tarieven

De Gitarist in jou, binnen handbereik

Lees dit eventjes als je wil

Hoi, wat leuk dat je met je gitaar aan de slag gaat! En met jou vele anderen. 😀 Daarom, wegens enorm enthousiasme en een uitpuilende les-agenda neem ik nieuwe privéles-cursisten momenteel alleen aan als aanvulling op een Gitaarstarters lidmaatschap. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.

Gitaar privéles abonnementen

Alle lessen zijn 25 minuten.

NB: Wil je een losse les boeken? Dat kan! Een losse privéles kost €27,50

1 les per 4 weken

gitaar G akkoord zijaanzicht

€ 24,95

per maand

Omgerekend naar een jaar zit je op €23,03 per les

Meest gekozen

1 les per 2 weken

gitaar G akkoord zijaanzicht
€ 49,50
per maand

Omgerekend naar een jaar zit je op €22,85 per les

1 les per week

gitaar G akkoord zijaanzicht
€ 98,-
per maand
Omgerekend naar een jaar zit je op €22,62 per les

Aanvullende voorwaarden voor privé-les abonnementen

Open hier...

Aanvullende voorwaarden voor privéles-abonnementen
Versiedatum: 21 juli 2021

Deze aanvullende voorwaarden zijn een uitbreiding op de Gitaarstarters algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan op https://gitaarstarters.nl/algemene-voorwaarden.

Gitaarstarters is gerechtigd de inhoud van deze aanvullende voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit zichtbaar worden gemaakt op de Gitaarstarters website middels een aangepaste versiedatum. Bij wezenlijke wijzigingen zal de cursist hierover ook worden geïnformeerd op zijn email-adres zoals dat bij Gitaarstarters bekend is.

LESSEN

De lesdagen, -aanvangstijd en frequentie van de lessen wordt in overleg overeengekomen.

Lessen vallen uitsluitend binnen de reguliere lestijden en lesdagen van Gitaarstarters. Deze lestijden en lesdagen zijn op te vragen bij Gitaarstarters.

Een les kan in overleg met de cursist online of offline worden gegeven. Offline lessen vinden plaats bij locatie Gitaarstarters – Groenplein 8 in Haaren.

AFZEGGEN EN VERZETTEN

Lessen die door de cursist worden afgezegd, korter dan een week voorafgaand aan de les, worden in principe niet ingehaald.

Van lessen die door de cursist tenminste een week voorafgaand aan de les afgezegd worden, kan worden gepoogd deze in te halen, uiterlijk binnen 10 dagen, en uitsluitend wanneer er binnen die 10 dagen ruimte is binnen de reguliere lestijden en lesdagen van Gitaarstarters.

Lessen die door Gitaarstarters afgezegd worden, alsook lessen die uitvallen als gevolg van nationale feestdagen, kunnen in overleg worden ingehaald. Lukt dat niet, dan kan de abonnements-contributie naar ratio worden gecrediteerd.

Als een les eenmaal afgezegd is, dan is dat in principe definitief. Gitaarstarters kan niet garanderen dat het tijdvak van de les nog vrij is, mocht de cursist de les alsnog door willen laten gaan.

DUUR VAN ABONNEMENT EN EVENTUELE PAUZES

Een privéles-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging.

Per kalenderjaar kan een abonnement op aanvraag 2x gepauzeerd worden (bijvoorbeeld voor vakanties).

Als de duur van de pauze van een abonnement vooraf bepaald is en maximaal een maand is, dan kan de huidige lestijd en lesdag gereserveerd blijven voor de cursist en kunnen de lessen na de pauze op de oorspronkelijke lestijd en lesdag worden hervat.

Als de duur van de pauze van een abonnement onbepaald is en/of de pauze langer duurt dan een maand, dan is er geen garantie dat er nog ruimte is in het lesschema, noch dat de oorspronkelijke lestijd en lesdag met het hervatten van de lessen nog beschikbaar is.

Het opzeggen of pauzeren van een abonnement kan via mail, tot uiterlijk 14 dagen voor het einde van de abonnementsperiode.

Zowel de cursist als Gitaarstarters kan het abonnement opzeggen en pauzeren.

PRIJZEN EN BETALING

Het abonnementsgeld wordt na de eerste betaling automatisch geïnd via automatische incasso.

Gitaarstarters kan marktconforme prijsverhogingen toepassen op het abonnement. Gitaarstarters kan ook prijsverhogingen toepassen als correctie op inflatie of btw-verhogingen.

Prijsverhogingen gaan altijd gepaard met overleg en worden per mail overeengekomen, minimaal een maand voordat de prijsverhoging ingaat. Als de cursist niet met de prijswijziging kan of wil meegaan, kan het abonnement worden beëindigd.

Ouder-doet-mee gitaarles abonnementen

Alle ouder-doet-mee lessen zijn 30 minuten.

NB: Willen jullie  een losse les boeken? Dat kan! Een losse ouder-doet-mee les kost €30,-

1 les per 4 weken

gitaar G akkoord zijaanzicht

€ 26,50

per maand

Omgerekend naar een jaar zit je op €24,46 per les

Meest gekozen

1 les per 2 weken

gitaar G akkoord zijaanzicht
€ 53,-
per maand

Omgerekend naar een jaar zit je op €24,46 per les

1 les per week

gitaar G akkoord zijaanzicht
€ 106,-
per maand
Omgerekend naar een jaar zit je op €24,46 per les

Aanvullende voorwaarden voor privé-les abonnementen

Open hier...

Aanvullende voorwaarden voor privéles-abonnementen
Versiedatum: 21 juli 2021

Deze aanvullende voorwaarden zijn een uitbreiding op de Gitaarstarters algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan op https://gitaarstarters.nl/algemene-voorwaarden.

Gitaarstarters is gerechtigd de inhoud van deze aanvullende voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit zichtbaar worden gemaakt op de Gitaarstarters website middels een aangepaste versiedatum. Bij wezenlijke wijzigingen zal de cursist hierover ook worden geïnformeerd op zijn email-adres zoals dat bij Gitaarstarters bekend is.

LESSEN

De lesdagen, -aanvangstijd en frequentie van de lessen wordt in overleg overeengekomen.

Lessen vallen uitsluitend binnen de reguliere lestijden en lesdagen van Gitaarstarters. Deze lestijden en lesdagen zijn op te vragen bij Gitaarstarters.

Een les kan in overleg met de cursist online of offline worden gegeven. Offline lessen vinden plaats bij locatie Gitaarstarters – Groenplein 8 in Haaren.

AFZEGGEN EN VERZETTEN

Lessen die door de cursist worden afgezegd, korter dan een week voorafgaand aan de les, worden in principe niet ingehaald.

Van lessen die door de cursist tenminste een week voorafgaand aan de les afgezegd worden, kan worden gepoogd deze in te halen, uiterlijk binnen 10 dagen, en uitsluitend wanneer er binnen die 10 dagen ruimte is binnen de reguliere lestijden en lesdagen van Gitaarstarters.

Lessen die door Gitaarstarters afgezegd worden, alsook lessen die uitvallen als gevolg van nationale feestdagen, kunnen in overleg worden ingehaald. Lukt dat niet, dan kan de abonnements-contributie naar ratio worden gecrediteerd.

Als een les eenmaal afgezegd is, dan is dat in principe definitief. Gitaarstarters kan niet garanderen dat het tijdvak van de les nog vrij is, mocht de cursist de les alsnog door willen laten gaan.

DUUR VAN ABONNEMENT EN EVENTUELE PAUZES

Een privéles-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging.

Per kalenderjaar kan een abonnement op aanvraag 2x gepauzeerd worden (bijvoorbeeld voor vakanties).

Als de duur van de pauze van een abonnement vooraf bepaald is en maximaal een maand is, dan kan de huidige lestijd en lesdag gereserveerd blijven voor de cursist en kunnen de lessen na de pauze op de oorspronkelijke lestijd en lesdag worden hervat.

Als de duur van de pauze van een abonnement onbepaald is en/of de pauze langer duurt dan een maand, dan is er geen garantie dat er nog ruimte is in het lesschema, noch dat de oorspronkelijke lestijd en lesdag met het hervatten van de lessen nog beschikbaar is.

Het opzeggen of pauzeren van een abonnement kan via mail, tot uiterlijk 14 dagen voor het einde van de abonnementsperiode.

Zowel de cursist als Gitaarstarters kan het abonnement opzeggen en pauzeren.

PRIJZEN EN BETALING

Het abonnementsgeld wordt na de eerste betaling automatisch geïnd via automatische incasso.

Gitaarstarters kan marktconforme prijsverhogingen toepassen op het abonnement. Gitaarstarters kan ook prijsverhogingen toepassen als correctie op inflatie of btw-verhogingen.

Prijsverhogingen gaan altijd gepaard met overleg en worden per mail overeengekomen, minimaal een maand voordat de prijsverhoging ingaat. Als de cursist niet met de prijswijziging kan of wil meegaan, kan het abonnement worden beëindigd.

Groepslessen

De prijzen van groepslessen zijn afhankelijk van de grootte van de groep en de locatie van de lessen. Neem gerust even contact met met op om te overleggen.

Gitaarles cadeaubon

    Je cadeaubon is goed voor 3 privé gitaarlessen van 25 minuten.

    De gitaarles-cadeaubon kost €75,- (€25,- euro per les)


    Tegemoetkoming op eventuele kosten voor gitaarhuur zijn niet inbegrepen.

Online lessen en cursussen

Ga je liever zelf aan de gang? Of combineer je je privé-lessen graag met online lessen?


Dat kan! Met instructie-video’s, online groepslessen, naspeelvideo’s, gitaartabs, liedjes en oefeningen.

Kijk dan eens op m’n andere site: https://gitaarstarters.nl