Privacybeleid

versiedatum: 29 Januari 2019

Over Gitaarschool Haaren

Gitaarschool Haaren is een initiatief van Gitaarstarters (https://gitaarstarters.nl). En Gitaarstarters is weer een handelsnaam van Kunosos.

De website gitaarschoolhaaren.nl wordt dus ook beheerd door Kunosos.

 

Mijn gegevens zijn:

Kunosos – Gitaarstarters
Groenplein 8
5076 EL  Haaren

Kvk-nummer: 68316372

Welke persoonsgegevens verzamelen we

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Welke dit zijn is afhankelijk van je relatie met ons.

 

Als je ons mailt

Wanneer je ons mailt, dan verwerken we natuurlijk je mailadres.
En je naam, als je die in je mailtje hebt gezet.

 

Als je ons belt

Tja, dan zie ik je telefoonnummer. Ook logisch. Als tijdens dat telefoontje blijkt dat er misschien een vervolggesprek komt, dan zal ik je vragen of je het goed vindt dat ik je telefoonnummer in mijn telefoon opsla. Dat praat wat makkelijker, de volgende keer dat je belt .

 

Contact via de website

Als je een contactformulier op de website invult of een opmerking achterlaat onder een artikel, dan verwerk ik de volgende gegevens.

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres

NB: E-mailadres en IP-adres worden NIET op de website getoond. Deze zijn vooral bedoeld om SPAM van echte berichten te onderscheiden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bericht@gitaarschoolhaaren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel gebruiken we deze gegevens

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voornaam en E-mailadres

 • Om met je te kunnen corresponderen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (denk bijvoorbeeld aan het reageren op een contactverzoek die je hebt geplaatst op de website).
 • Je instructies te kunnen sturen met betrekking tot diensten die je hebt opgevraagd of aanbiedingen waar je op in wil gaan. Bijvoorbeeld een PDF-download, je aanmelding voor een workshop, proeflessen en of training.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten, voorwaarden en deze privacy verklaring

Zonder je voornaam kunnen we je niet persoonlijk aanspreken. Wil je je voornaam niet geven, gebruik dan een pseudoniem, dat is ook prima. Zonder je email-adres kunnen we je natuurlijk niet mailen.

Volledige naam, adres, en woonplaats:

 • Om je betaling te kunnen afhandelen en te kunnen factureren.
 • Als afleveradres voor een artikel dat je zou kunnen bestellen.

Zonder je NAW-gegevens kunnen we je betaling niet naar behoren afhandelen, noch kunnen we je een fysiek artikel sturen als je dat bij ons besteld hebt.

Onze wettelijke verplichtingen spelen ook nog mee

We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 

Ingevulde contactformulieren

Ingevulde contactformulieren worden niet op de website bewaard, maar direct als mail verzonden naar arvid@gitaarschoolhaaren.nl.

 

Opmerkingen op de website

Opmerkingen die je plaatst onder artikelen op de website, die blijven in principe staan. Met je opmerking geef je een artikel meer waarde. Ben je achteraf toch niet zo gelukkig met een opmerking die je geplaatst hebt? Neem dan even contact met me op. Dan kan ik je opmerking handmatig verwijderen of volledig anonimiseren.

 

Administratie

De gegevens in onze boekhouding en administratie bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze termijn door ons verwijderd.

Alle bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een verdere wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor een verantwoord niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

 

Wat voor bedrijven zijn dat dan?

Binnen Nederland zijn dat:

 • Ons factuur-administratiesysteem.
 • En (indien nodig) een jurist of juridisch adviseur en overheidsinstanties.
 • Email verkeer en hosting (Microsoft).

 

Partijen met servers ook buiten Nederland en de Europese Unie:

 • De hostingpartij van onze website (dat doen we bij Neostrada – supergoeie service trouwens).
 • Website-analyse (Google Analytics)

Bescherming en beveiliging van je gegevens

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op via bericht@gitaarschoolhaaren.nl.

Je gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bericht@gitaarschoolhaaren.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die tijdens je bezoek aan een website kunnen worden opgeslagen op je computer, tablet, of smartphone. Het hoofddoel van cookies is dat ze dingen kunnen ‘onthouden’ om later opnieuw te kunnen gebruiken.

Cookies worden vaak in 2 groepen verdeeld: functionele cookies en niet-functionele cookies.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die helpen bij het optimaal functioneren van de website, het opslaan van voorkeursinstellingen opslaan en helpen bij website analyses.

Over functionele cookies ben je tijdens je eerste bezoek op deze website geïnformeerd. Dat betreft in dit geval:

 • Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om bezoekersaantallen en surfgedrag op onze website na te gaan. Op basis daarvan kunnen we onze website en advertenties optimaliseren. Heel handig. We hebben Google Analytics hierbij zo ingesteld dat de informatie wordt geanonimiseerd. In andere woorden: je IP-adres wordt niet opgeslagen. Je bent daarin dus anoniem.
 • De cookie melding zelf, die je kreeg bij je eerste bezoek aan deze website. Daar zit ook een cookie in :-). Die doet hetzelfde als de vorige: hij onthoudt, lokaal op jouw computer, dat je de melding al hebt gezien. Anders zou je de melding bij ieder bezoek opnieuw gepresenteerd krijgen.

 

Niet-functionele cookies

Niet-functionele cookies hebben vaak een commercieel karakter. Dit kunnen zogenaamde ‘tracking-cookies’ zijn die je surfgedrag over verschillende websites kunnen volgen (‘tracken’ dus). Bijvoorbeeld: als je net op een fitness website hebt gezocht naar een nieuwe halterset, en als dan vervolgens diezelfde halterset ineens in een advertentie op je Facebook wordt getoond.

Voordat niet-functionele cookies in werking treden vragen we je hiervoor eerst om toestemming (als je bijvoorbeeld een Facebook-delen knop aanklikt). Je bent vrij om die toestemming wel of niet te geven. Dit heeft geen invloed op het functioneren van de Gitaarstarters website.

 

Meer over cookies

Meer informatie over cookies kun je vinden op de veiliginternetten-website: Wat zijn cookies en wat doe ik ermee.

 

Geen cookies?

Wil je helemaal geen cookies, noppes, nada?
Of wil je een goedkeuring intrekken?

Dat kan. Je kunt in je internetbrowser de opgeslagen cookies wissen. En je kunt de meeste browsers ook zo instellen (of extensies voor downloaden) dat cookies helemaal niet opgeslagen worden.

Hoe doe je dat? Wel, de consumentenbond heeft een stap-voor-stap handleiding over het verwijderen en blokkeren van cookies: Cookies verwijderen – stappenplan.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over de tekst in deze privacyverklaring of over ons privacybeleid, dan nodig ik je van harte uit om contact met ons op te nemen. Dat kan bij voorkeur via het contactformulier op deze website, of anders met een mailtje naar bericht@gitaarschoolhaaren.nl.

 

Heb je een klacht, neem dan ook contact met ons op. Is er haast bij? Bel dan even, ons telefoonnummer staat op de onze contactpagina.

 

Kom je er met ons niet uit? Dan wil ik je er op wijzen dat je ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, op de klachten-pagina.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Met andere woorden, we kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden kenbaar gemaakt op deze pagina, door een versiedatum. Bij wezenlijke wijzigingen zullen we je per Email berichten.